GIỚI THIỆU

Về Nguyễn Phương Thế Ngọc

Tôi là Nguyễn Phương Thế Ngọc (Nicolas Smith).

Về Phuongthengoc.com

phuongthengoc.com là Blog cá nhân của Nguyễn Phương Thế Ngọc, được lập ra với mục đích chia sẻ và lưu trữ những bài viết, hành trình thực hành Ngôn ngữ và Nghệ thuật của tác giả Nguyễn Phương Thế Ngọc.

Nội dung tại phuongthengoc.com thuộc sở hữu của Nguyễn Phương Thế Ngọc, Nguyễn Phương Thế Ngọc giữ bản quyền và chịu trách nhiệm về nội dung. Bạn có thể chia sẻ – trích dẫn lại các bài viết, nhưng không được nhằm mục đích thương mại dưới mọi hình thức.

Khi chia sẻ – trích dẫn, bạn không được thay đổi, chỉnh sửa, hay có các hành động làm ảnh hưởng đến nội dung, ý nghĩa của bài viết và ý định tác giả. Việc chia sẻ, trích dẫn bắt buộc phải là hình thức chia sẻ từ trang phuongthengoc.com hoặc bạn ghi chú rõ: Nguồn: phuongthengoc.com

phuongthengoc.com không thu thập thông tin cá nhân hay bán thông tin của bạn cho bên thứ ba. phuongthengoc.com không thể hoàn thiện nếu thiếu sự giúp đỡ từ người bạn – người anh làm việc trong lĩnh vực lập trình, website với dịch vụ uy tín, chất lượng:
• Mr. Lực – info@giniwebseo.com / Gini Webseo

Mọi liên lạc, vui lòng gửi qua:
Email: nguyenphuongthengoc486@gmail.com