Chuyện về Tết hay sự trở lại của người nhạt nhẽo

Tôi ngồi một ngày không buồn chẳng vui, cạnh tôi là đèn vàng…