Thang đánh giá tác phẩm sách

Ghi chú về Thang đánh giá tác phẩm sách

  • Các tác phẩm sách được tôi đánh giá bằng thang đánh giá này đều là những tác phẩm tôi đã đọc qua và là những tác phẩm có giá trị ở một mức độ nào đó. Xin lưu ý: 0.5 Sao không có nghĩa là tác phẩm đó không hay, không đáng đọc.
  • Đây là thang đánh giá tác phẩm sách của Nguyễn Phương Thế Ngọc, thang đánh giá này được thiết kế và sử dụng cho mục đích đánh giá tác phẩm sách của tôi (Nguyễn Phương Thế Ngọc). Thang đánh giá này không nhằm mục đích hạ thấp/chê bai bất kỳ tác phẩm, tác giả, nhà xuất bản nào.
  • Tôi chỉ là một người đọc phổ thông, tôi không có kiến thức chuyên sâu về văn chương, sách hay nghệ thuật. Thang đánh giá tác phẩm sách này dựa trên ý kiến cá nhân của tôi, vì vậy xin chỉ xem thang đánh giá này như một sự tham khảo.
  • Thang đánh giá này có thể được cập nhật mà không báo trước.

Thang đánh giá tác phẩm sách

Danh sách các tác phẩm sách đã đánh giá

Các tác phẩm sách 0.5 Sao

Các tác phẩm sách 1.0 Sao

Các tác phẩm sách 1.5 Sao

Các tác phẩm sách 2.0 Sao

Các tác phẩm sách 2.5 Sao

Các tác phẩm sách 3.0 Sao

Thang-Danh-Gia-Tac-Pham-Sach-Avatar-Phuongthengoc